Reacties, klacht of compliment


De kern van ons werk is: mensen helpen om goed te blijven samenwerken als er spanning is. Dat gaat het beste als er een open en positief klimaat is. Dat proberen we uit te dragen in de organisaties waar we trainingen geven of die we op een andere manier terzijde staan. Een open en positief klimaat betekent: de mensen in die organisatie letten op elkaar, helpen elkaar, vertellen elkaar wat ze mooi vinden en dus ook wat er mogelijk beter kan. Daar wordt door ons naar geluisterd en daar wordt wat mee gedaan.

Wij krijgen graag reacties als terugkoppeling op wat we doen. Positieve reacties helpen ons om door te gaan met wat we aan het doen zijn, om sterke punten te versterken. Negatieve reacties helpen om bij te sturen. Bij al onze activiteiten vragen we daar ook bewust naar. Onze evaluaties geven we terug aan onze opdrachtgevers, met alle plussen en minnen. We zijn er trots op dat eigenlijk altijd uitstekend gewaardeerd wordt wat we doen. En we zoeken altijd naar wat er beter kan en zijn steeds bezig bij te leren en bij te bouwen.

We geven in onze trainingen, coaching en begeleidingen veel ruimte voor reacties op wat we doen. Wanneer wij merken dat er misschien iets niet goed is gegaan komen we zelf al naar u toe. Dat noemen we “naar de kritiek toe gaan”. Een belangrijk aspect van een positief en open klimaat.

Toch kan het zijn dat mensen achteraf, op een andere manier of over een ander onderwerp, hun commentaar willen geven, positief of negatief. Ook dat wordt op prijs gesteld. We vragen iedereen die een klacht heeft of ontevreden is om dit te komen vertellen. Spreek ons aan, stuur ons een mailtje of bel ons op. Het doel hiervan is om er samen uit te komen. Wij doen dit uiteraard aan de hand van het gespreksmodel:  “De Trein van Boos naar Middel”.

Mochten we er ook dan niet uitkomen dan proberen we de klacht toch tot tevredenheid af te ronden. Hierbij kan een onafhankelijke mediator worden ingeschakeld in de persoon van Monique Veneboer – van Leeuwen. Zij is geregistreerd mediator bij de Mediators Federatie Nederland (MfN). Beide partijen kunnen besluiten om de mediator in te schakelen. De kosten van deze mediator komen voor rekening van Buro Pro Ago.

De volledige klachtenregeling hebben we vastgelegd in ons “kwaliteitshandboek” dat iedereen kan opvragen. De klachtenregeling maakt deel uit van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze contracten met opdrachtgevers.

Reacties, klacht of compliment

Akkoordverklaring