Image is not available
Ernst Bouweriks
Drs. Frank van den Berg

(1964) begon zijn carrière als groepswerker in de jeugdzorg. Hij werkte met jongeren in alle soorten en maten. Daarna werd hij afdelingsmanager en directeur. Hij geeft al heel lang les en trainingen.

Hij is altijd bezig geweest met ‘innovatie’: wat kan beter, wat kan handiger, wat is precies goed. Hij is ervaren als interim/project directeur en als coach op directieniveau. Hij is opgeleid als mediator NMI.

(1951) begon als journalist. Hij werd psychiatrisch verpleegkundige en is nu GZ-psycholoog. Hij werkt 30 jaar in de psychiatrie, de jeugdzorg en met verstandelijk beperkte jongeren en hun ouders.

Hij heeft altijd les gegeven, als journalist en als psycholoog. Hij is ervaren in individuele therapie en coaching, in gezinstherapie en teamcoaching.

Icon
Icon
Icon
Icon
Slider


Samenwerken is leuk als het makkelijk gaat. Maar wat als er spanning komt en er dreigen breuken te ontstaan?
Dat kan overal gebeuren. In een huwelijk, een organisatie, een school(klas), een gezin, een hulpverleningsrelatie, in een vriendschap.

Hoe kan je die spanning gebruiken om de verhoudingen de goede kant op te helpen, te versterken, te verdiepen. Dat is ons onderwerp, daar zijn we goed in.

“Juist als het spannend wordt, werk dan samen!”

Pro Ago is (oud)-Grieks en betekent “ik handel vooraf”. Maar het betekent ook “ik voed op”

Wat zoekt u


Trainingen

Trainingen

Met onze trainingen helpen wij mensen hun weg te zoeken in situaties waarin de spanning oploopt, maar samenwerking hogelijk gewenst is. Die situaties doen zich overal voor. We werken veel in het onderwijs, in de hulpverlening en bij gemeenten en overal waar het gaat om personeelsbeleid.

We helpen de cursisten altijd te kijken naar de overeenkomsten tussen de verschillende niveaus waarop ze acteren: Wat we in de training doen moet lijken op wat de cursist doet met zijn eigen cliënten, of wat de directeur met zijn personeel doet etc.

Alle trainingen van Buro Pro Ago zijn actief. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel binnen de trainingssessies als daarbuiten in hun dagelijks werk, experimenteren met hun gedrag.

Kijk hier voor de trainingen

Grenzen en Passend Onderwijs

1

Grenzen en Passend Onderwijs

Het leertraject dat speciaal naar aanleiding van deze problematiek is ontwikkeld, helpt je bij het vormgeven van scherp, systematisch en realiseerbaar Passend Onderwijs.
In zes bijeenkomsten worden de verschillende elementen waarmee je dit proces vorm- geeft bestudeerd. Je krijgt denkmodellen aangereikt die het proces overzichtelijk maken en jou helpen succesvol met ouders samen te werken. Daarnaast wordt intensief geoefend met het stellen van grenzen om dit proces in je school te leiden en uit te voeren, juist ook als de spanning oploopt. Tussen de bijeenkomsten door krijg je ‘huiswerkopdrachten’. Naast leeswerk bestaat dat vooral uit doe-opdrachten.
Zaken die je in je school gaat uitvoeren om te zorgen dat je eigen én andermans vaar- digheden -bijvoorbeeld die van leerkrachten- op dit gebied versterkt worden.

Download de flyer voor meer info

Teamversterking

Teamversterking

Teams zijn altijd op zoek naar de balans tussen zakelijk, professioneel werken en bezield, zinvol werken. Teamversterking betekent altijd het versterken van die balans. Of dat nu gaat om een schoolteam, een team hulpverleners, een gemeentelijke afdeling of een team dat een eerlijk product verkoopt.
Wij helpen teams graag met het versterken van beide polen van die balans. Oplossingsgericht Werken betekent in dit verband: elkaar helpen, elkaars sterke kanten versterken, elkaars zwakke kanten accepteren en compenseren, elkaar eerlijk en vanuit positieve bedoelingen kunnen zeggen wat we vinden. Maar soms ook: je mond kunnen houden, grenzen accepteren en doen wat er gevraagd wordt. En daar dan weer normaal over kunnen communiceren.

Wij helpen teams om over deze materie na te denken en zich op dit vlak te verbeteren. Daar zijn vele vormen voor te bedenken.

Coaching

Coaching

Iedereen heeft perioden in het leven dat je zoekt naar een vervolg, een nieuwe weg of acceptatie van het oude, dat je twijfelt over jezelf of over de omgeving waar je in verkeert. Wij bieden daarbij een klankbord. Met een ziel, als “ervaringsdeskundigen” en met professionaliteit omdat we dit al vaak hebben meegemaakt en onze oplossingsgerichte methode hier goed werkt.

Coaching grenst aan therapie, waar onhandig gedrag grenst aan stoornissen in gedrags- gevoels- of denkpatronen. Als GZ-psycholoog is Frank ervaren en opgeleid in het herkennen van psychologische/psychiatrische stoornissen en in de behandeling daarvan. We houden die grens goed in de gaten, maar onze specialiteit betreft relaties en samenwerking als het spannend is.

Conflict bemiddeling

Conflict bemiddeling

Conflicten op de werkvloer vormen onmiskenbaar een belangrijke bron van ziekteverzuim met alle negatieve gevolgen van dien. Vaak zal het de leidinggevende lukken om met een goed gesprek de werksfeer te herstellen en het probleem op te lossen. Soms echter zal een meer gespecialiseerde aanpak nodig zijn om de conflicterende partijen te begeleiden bij het vinden van een oplossing.

Deze vorm van conflictbegeleiding duurt gemiddeld 4 tot 12 gesprekken, met individuen of met (deel)groepen. Hierbij is de rol van de mediator nadrukkelijk die van procesbegeleider. Partijen blijven verantwoordelijk voor de door hen gekozen oplossing(en).

Interimdirectie

Interimdirectie

Ernst is een ervaren manager. Hij heeft het werk zelf uitgevoerd van onderaf tot bovenaan. Hij is beschikbaar om ad interim de directie te voeren over een organisatie die in de buurt ligt van waar we de meeste ervaring mee hebben: jeugdzorg, hulpverlening. Bijvoorbeeld om een wankele organisatie weer stevig te maken.

Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

De mensen van Buro Pro Ago hebben veel gewerkt met allerlei projecten in onderwijs en hulpverlening. We hebben daar het vergelijkingsmateriaal opgedaan om andere projecten mee te voeden.

De projecten die we begeleiden gaan altijd over het verbeteren van samenwerking tussen betrokkenen. We helpen de opdrachtgevers om creatief naar oplossingen te zoeken, langs gebaande en ongebaande paden. We helpen altijd om daarbij ook te zoeken naar oplossingen die elders al gevonden zijn (research).

Drijfveer


We helpen anderen om vooral hun sterke kanten te onderzoeken en te ontwikkelen. Het zou vreemd zijn als we niet ook onze eigen sterke kanten zouden kunnen belichten. Iedere training die we geven is immers ook een training aan onszelf. “To teach is to learn twice”, zegt men in Oplossingenland.

L

Bevlogen

Alle mensen bij Buro Pro Ago werken vanuit het hart. We beseffen heel goed dat het in ons vak om mensen gaat, niet om structuren. Mensen hebben structuren nodig om mens te zijn. Niet andersom. Het eerste dat we in al onze gesprekstechniek behandelen is: let op de emotie van de ander. Sluit daarop aan. En laat je eigen emotie meedoen in het contact.

L

Bedachtzaam

Het menselijke staat voorop. Maar een professional luistert en reageert toch anders dan een vriend of vriendin of een teamgenoot van de voetbalclub. Een professional heeft meer manieren van bewegen tussen ontvangen en zenden, tussen luisteren en reageren. Al die coaching, training, begeleiding en therapie is toch eigenlijk: helpen nadenken. Systematisch, ordelijk, overzichtelijk, bedachtzaam.

L

Humor

Ons eerste evaluatiecriterium na iedere training, na ieder gesprek is: was het af en toe toch ook vrolijk? Konden we er ook om lachen? Kwamen we los. Tenslotte moeten we het zelf ook leuk vinden allemaal.

Uitvindingen


In onze trainingen introduceren we een aantal technische “middelen”. Het zijn technieken die “vanzelfsprekend” zijn. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te beschrijven wat mensen vanzelf al doen als ze in moeilijke situaties belanden. Dat vanzelfsprekende gedrag hebben we methodisch uitgebouwd.
Zo ontstonden:

De trein van Boos naar Middel

De trein van Boos naar Middel


Een gespreks- denk- en doe-model dat helpt om met begrip te reageren op negatieve emoties die iemand presenteert. Om daarna samen naar praktische oplossingen te zoeken voor de problemen die de emoties veroorzaakten.

De Grens Taxatie Schaal

De Grens Taxatie Schaal


De GTS helpt je om scherper te worden in het bepalen van je grenzen en die op zo’n manier te bewaken dat er weer ruimte komt voor wederzijds begrip, zodat de samenwerking er beter van wordt.

Recept Positioneren

Recept Positioneren


Het “recept positioneren” is geschikt om te zoeken naar personen die kunnen helpen om stukke relaties te repareren. Bovendien helpt het je om de relaties te beoordelen waar je zelf in betrokken bent als het om samenwerkingsproblemen gaat.

Model Bemoeizorg

Model Bemoeizorg


Het “model bemoeizorg” biedt een kompas/kaart voor hulpverleners die willen samenwerken met mensen die niet geholpen lijken te willen worden voor de problemen terwijl hun hele omgeving zich daar ontzettend veel zorgen om maakt.

Waaier Kindveiligheid

agsdix-null

Waaier Kindveiligheid


De “waaier kindveiligheid” biedt een kompas/kaart voor hulpverleners die werken met gezinnen waar kinderen in de knel zitten terwijl het moeilijk is om samen te werken met de ouders.

Overlegformulier Kindveiligheid

i

Overlegformulier Kindveiligheid


Het “overlegformulier kindveiligheid” helpt om in alle openheid zowel met het betreffende kind als met de ouders en alle andere betrokkenen te overleggen over de zorgen die er zijn. Het formulier helpt om intussen niet uit het oog te verliezen wat er allemaal wel goed gaat.

Model Verwondergesprekken

r

Model Verwondergesprekken


Het “model verwondergesprekken” helpt leerkrachten om op een prettige, rustige, leerkracht-eigen, manier te praten met ouders en kinderen als zij zorgen hebben over een kind/jongere. Dus zonder de leerkracht-positie te verlaten.

Ons Team


Ernst en Frank werken al sinds 2006 samen in Buro Pro Ago. Met zoveel succes dat er steeds meer interesse kwam voor ons aanbod. Langzamerhand schakelden we steeds meer vrienden en collega’s in om met ons mee te werken. Zo ontstond ons team. Uiteraard zorgen we er voor dat iedereen op en top op de hoogte is van onze ideeën en onze manier van werken. Méér dan dat. We komen van verschillende kanten en dus leren we van elkaar. We trainen met elkaar, we zien elkaar werken. Altijd op zoek naar de sterkste opstelling.

Frank van den Berg

Directeur

Frank van den Berg


Drs. Frank van den Berg (1951) begon als journalist. Hij werd psychiatrisch verpleegkundige en is nu GZ-psycholoog. Hij werkt 30 jaar in de psychiatrie, de jeugdzorg en met verstandelijk beperkte jongeren en hun ouders.

Hij heeft altijd les gegeven, als journalist en als psycholoog. Hij is ervaren in individuele therapie en coaching, in gezinstherapie en teamcoaching.

Ernst Bouweriks

Directeur

Ernst Bouweriks


Ernst Bouweriks (1964) begon zijn carrière als groepswerker in de jeugdzorg. Hij werkte met jongeren in alle soorten en maten. Daarna werd hij afdelingsmanager en directeur. Hij geeft al heel lang les en trainingen.
Hij is altijd bezig geweest met ‘innovatie’: wat kan beter, wat kan handiger, wat is precies goed. Hij is ervaren als interim/project directeur en als coach op directieniveau. Hij is opgeleid als mediator NMI.

Kina Smit

Trainer

Kina Smit


drs. Kina Smit (1979) is tijdens haar studie begonnen als groepswerker in de jeugdzorg. Na 10 jaar als orthopedagoog en communicatietrainer in de specialistische GGZ, werkt zij nu zelfstandig vanuit haar eigen praktijk. Kina is altijd bezig geweest met ‘omdenken’. Haar benadering is oplossingsgericht, waar nodig serieus, waar mogelijk luchtig en altijd positief. Ze is ervaren in individuele therapie voor kinderen en jongeren, coaching en training voor ouders en leerkrachten.

Ilse Verkaaik

Trainer

Ilse Verkaaik


Ilse Verkaaik (1965) begon haar carrière in Pakistan in de gehandicaptenzorg. Terug in Nederland werd ze verpleegkundige in het algemene ziekenhuis, in de psychiatrie, teamleidster en trainster in interculturele vaardigheden. In Oost Afrika heeft ze gewerkt als trainingscoördinator. Ze heeft daar voor het ministerie van gezondheid curricula ontwikkeld voor opleidingen in de psychosociale zorg. Ze heeft in Afrika een team opgeleid tot ambulante psychosociale counselors.
Nu is ze systeemtherapeut (geregistreerd NVRG). Ze werkt met individuen, gezinnen en teams. Ze laat zich leiden door haar nieuwsgierigheid naar het onbekende.

Lidewij Roes

Trainer

Lidewij Roes


Lidewij Roes (1977) is haar werkzame leven begonnen in het basisonderwijs. Toen ze ontdekte dat haar hart vooral uitging naar de kinderen met (gedrags-)moeilijkheden en hun ouders, is ze orthopedagogiek gaan studeren en daarna gaan werken in de jeugdhulpverlening. Dat doet ze nu al bijna 20 jaar, waarbij ze als gedragswetenschapper zowel werkbegeleiding geeft aan de ambulant hulpverleners als zelf in gesprek gaat met gezinnen.

Natascha van Duyvenbode

Trainer

Natascha van Duyvenbode


Natascha van Duyvenbode (1978) begon haar loopbaan als hulpverlener op een woongroep met jongeren met een licht verstandelijke beperking. Na een baan bij jeugdjustitie is ze de ambulante hulpverlening ingerold. Vooral werkend met ouders en jongeren, van moeilijkheden naar mogelijkheden. Als methodiekcoach heeft ze zich verdiept in het trainen en coachen van collega’s. Naast een leuke rol als schoolcoach heeft ze haar hart wederom verloren aan coaching en training. Oplossingen moeten duurzaam zijn.

Nelleke ten Have

Office Manager

Nelleke ten Have


Nelleke ten Have (1961) werkte ruim 20 jaar als radiologisch laborant voor zij de overstap maakte naar de ICT-sector. Na het doorlopen van het traineeship, werd zij procesmanager bij het team Internetspecialisten van PinkRoccade Online. De laatste jaren werkte zij bij een onderwijsinstituut als coördinator deelnemersadministratie en volgde zij de hbo – opleiding Informatiemanagement & – dienstverlening. Samen met anderen iets moois neerzetten heeft haar altijd veel plezier in het werk gegeven.

Onze opdrachtgevers


Diversen


Scholen